top of page

En designstudio som skapar Platser, tjänster och produkter med och för barn och unga.

fingerpaint streck orange.jpg-1.png
Projekt
streck bla 3.png

Projekt

Färhejållplatser enligt barn

Dialogprocesser för Västtrafik.

Fler kvinnliga elektriker

Förstudie för Installatörsföretagen.

bild web 3.jpg
IMG_20201111_084138.jpg

tjejer tar plats i staden

Dialogprocess och gestaltning av Goplatsen.

Matplats.jpg

Sagan om BA

En bok där läsaren skapar handlingen.

Ba 4 1 1.jpg
fingerpaint streck orange.png

Jag vill se fler projekt.

Vad vi gör
streck grått 3.png

VAD vi gör

streck grått 3.png

Och så utbildar vi i kreativa processer och design thinking och hur de kan användas som katlysator i samhällsutveckling.

fingerpaint streck gront 1.png

Ahaaa designstudio planerar och genomför delaktighetsprocesser med barn och unga. Vi håller i praktiska workshops för att förstå barnens önskningar, behov och perspektiv. Dessa förverkligar vi sedan i produkter, tjänster och platser.  

streck vit 6.png
streck gront 2.png

"Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet"

Artikel 12, FN:s konvention om barns rättigheter

streck bla 2.png
Att äga sin process
streck grått 3.png
streck grått 4.png

Att äga sin process

processen 6.0 rubriker vit-01.png
streck grått 3.png
fingerpaint streck rott 3.png

Tillsammans med Kultur i väst har vi skrivit ett metodmaterial som beskriver både processens olika faser och som är proppfull av användbara metoder.

 

Den är alldeless gratis och kommer som pdf genom att klicka på boken här.

Metodmaterial

Vad är en kreativ process? Och hur kan vi planera kreativa processer och samtidigt ge plats för infall, inspiration och delaktighet?

 

Att äga sin process är ett koncept för att tillgängliggöra design thinking och underlätta arbete i kreativa processer. Det är ett material för att bjuda in fler till innovation och göra barn och unga delaktiga i vår gemensamma samhällsutveckling. 

Hör av dig för att boka föreläsning och workshops.  Eller börja bara med att ladda ned metodmaterialet här nedanför!

Om
svart streck mindre.png

Om

2021.jpg
Kluster periskop logo 2020.png

Jag heter Pernilla Ankarberg, är utbildad produktdesigner och arbetar som barnkulturdesigner sedan 2008. Jag har en medvetet barnsyn, kännedom om barnkonventionen och över 15 års erfarenhet av att arbeta i designprocesser tillsammans med barn och unga.

Stora projekt genomförs tillsammans med mina klusterkamrater Annika Gannby, Catherine Paterson och Vici Hofbauer i Kluster Periskop. 

streck orange.png

Pernilla Ankarberg

Barnkulturdesigner

Pernilla@ahaaadesignstudio.se

+46 (0)737-321122

bottom of page