En designstudio som skapar produkter och platser av, med, för barn och unga.

Av

Vi stärker barn och ungas egna kreativitet och idéskapande.

#empowerment     #kreativprocess       #enteprenörskap

Med

Vi designar produkter och platser tillsammans med barn och unga.

#dialog     #inflytande och delaktighet      #codesign     #stadsutveckling

#designthinking     #användarfokus

För

Vi formger och utvecklar produkter och platser för barn och unga.

 

"Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet."

Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter

Hur

#kreativ process     #designthinking      #designprocess

I allt vårt arbete utgår vi från designprocessen som vi valt att visualisera och beskriva bland annat i skriften Att äga sin process skapad tillsammans med Kultur i Väst. 

bocker.png

Vi ger föreläsningar, workshops och heldagsutbildningar i kreativa designprocesser som motor för delaktighet och inflytande.

#föreläsning   #workshop   #utbildning

FLER