top of page

Vi gör barnkulturdesign
Här skapas Platser, tjänster och produkter genom medskapande processer tillsammans med  barn.

Projekt

Projekt

Färhejållplatser enligt barn

Dialogprocesser för Västtrafik.

Fler kvinnliga elektriker

Förstudie för Installatörsföretagen.

Förstudie för Installatörsföretagen om att öka antalet kvinnor i elteknikbranschen.
Barn som deltar i dialogprocess gjord för Västtrafik

Sagan om BA

En bok där läsaren skapar handlingen.

Goplatsen

DIalogprocess och gestaltning med unga tjejer i Kungsbacka

DIalogprocess med unga tjejer i kungsbacka kommun och getaltning av goplatsen.
DIalogiskt läsande formgivning av tygböcker för barn
fingerpaint streck orange.png

Jag vill se fler projekt.

Vad vi gör

VAD vi gör

Och så utbildar vi i kreativa processer och design thinking och hur de kan användas som katlysator i samhällsutveckling.

Ahaaa designstudio planerar och genomför delaktighetsprocesser med barn och unga. Vi håller i praktiska workshops för att förstå barnens önskningar, behov och perspektiv. Dessa förverkligar vi sedan i produkter, tjänster och platser.  

streck vit 6.png
streck gront 2.png

"Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet"

Artikel 12, FN:s konvention om barns rättigheter

streck bla 2.png
Att äga sin process
streck grått 3.png
streck grått 4.png

Att äga sin process

processen 6.0 rubriker vit-01.png
streck grått 3.png
fingerpaint streck rott 3.png

Tillsammans med Kultur i väst har vi skrivit ett metodmaterial som beskriver både processens olika faser och som är proppfull av användbara metoder.

 

Den är alldeless gratis och kommer som pdf genom att klicka på boken här.

 Att äga sin process

Metodmaterial

Vad är en kreativ process? Och hur kan vi planera kreativa processer och samtidigt ge plats för infall, inspiration och delaktighet?

 

Att äga sin process är ett koncept för att tillgängliggöra design thinking och underlätta arbete i kreativa processer. Det är ett material för att bjuda in fler till innovation och göra barn och unga delaktiga i vår gemensamma samhällsutveckling. 

Hör av dig för att boka föreläsning och workshops.  Eller börja bara med att ladda ned metodmaterialet här nedanför!

'Om Ahaaa Designstudio
streck grått 3.png

Om Ahaaa Designstudio

Pernilla Ankarberg Barnkulturdesigner Ahaaa Designstudio
Kluster periskop logo 2020.png

Jag heter Pernilla Ankarberg, är utbildad produktdesigner och arbetar som barnkulturdesigner sedan 2008. Jag har en medvetet barnsyn, kännedom om barnkonventionen och över 15 års erfarenhet av att arbeta i designprocesser tillsammans med barn och unga.

Stora projekt genomförs tillsammans med mina klusterkamrater Annika Gannby, Catherine Paterson och Vici Hofbauer i Kluster Periskop. 

Pernilla Ankarberg

Barnkulturdesigner

Pernilla@ahaaadesignstudio.se

+46 (0)737-321122

bottom of page