top of page
streck grått 3.png

Delaktighetsbåset kopplar samman barn i Mölndals stad med kommunens politiker.  

Båset turnerar runt på skolor. I den övre skärmen syns en politiker som ställer en fråga en fråga vilken barnet har möjlighet att påverka. I den undre skärmen spelar barnet in sitt svar som sedan skickas tillbaka till politikern. 

Båset gjorde vi i samarbete med Mölndals stads avdelning för skolutveckling.

för dialog
Delaktighetsbås
Båsbild fyra.png
IMG_20170916_090719_293.jpg
bottom of page