top of page
streck grått 3.png
streck grått 3.png
streck grått 3.png
Goplatsen
goplatsen web.jpg
fingerpaint streck svart.png

Under sex träffar ägnade vi oss åt designprocess och reflekterade löpande. Inspiration och research ledde till idégenerering.

 

Deltagarna tog fram funktioner för platsen, moodboard över utseendet och beskrev med bilder hur platsen skulle kännas. 

Namnlöst-1.jpg
skiss 1.jpg

Processdialogens resultat utgjorde sedan ramverket för vår gestaltningsprocess. Med en pappersmodell fick deltagarna ta del av gestaltningsidén innan den var klar, göra ändringar och ge feedback

Resultatet blev en go plats där vi är goa mot varann nämligen "Goplatsen".  En rumslighet där deltagarna vill känna sig trygga, kunna äta, prata, plugga och umgås. Runt om på platsen finns citat från kvinnliga förebilder med syfte att stärka och peppa de som besöker den. 

Goplatsen sidovy web.jpg

Hur kan vi skapa en plats för tjejer i åldern tolv till arton i Kungsbackas utemiljö? Utifrån att självskattad hälsa är väsentligt sämre hos flickor jämfört med pojkar och att det offentliga rummet och spontanidrottsytor utnyttjas i högre grad av pojkar ställde sig Kungsbacka kommun frågan.

På uppdrag av Kungsbacka kommun genomförde vi en medskapande designprocess tillsammans med sex stycken elever på Aranäsgymnasiet. Vi stod även för gestaltning och konstruktion utifrån dialogens ramverk som Kungsbacka kommun sedan förverkligade.

bottom of page